ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το καταδυτικό μας κέντρο, τον εξοπλισμό μας, τις διαδικασίες αλλά και άλλα όπως, το προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες κ.α.