Καταδυθείτε με την τεχνική Sidemount, όπου η φιάλη ή οι φιάλες κατάδυσης, τοποθετούνται στα πλάγια του σώματος του δύτη.

Μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της διάταξης είναι η ευκολία φορέματος του εξοπλισμού χωρίς μεγάλο βάρος, η μικρότερη επιβάρυνση της μέσης, η μικρή μετωπική επιφάνεια και η μικρότερη αντίσταση στο νερό, ο ευκολότερος χειρισμός δύο φιαλών και φυσικά το άνοιγμα προς περισσότερο προχωρημένες τεχνικές, όπως τεχνική κατάδυση, σπηλαιοκατάδυση και άλλες.

Προϋπόθεση για την ειδικότητα Sidemount είναι να είναι κάποιος ήδη πιστοποιημένος δύτης Open Water Diver και ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 χρόνια.

Μετά από μια αναλυτική θεωρία για τις sidemount καταδύσεις και την κάλυψη των 4 βασικών κεφαλαίων, ο δύτης θα προσαρμόσει τον εξοπλισμό στο σώμα και τις ανάγκες του και θα πραγματοποιήσει 4 καταδύσεις όπου θα εμπεδώσει τις τεχνικές του Sidemount.

Το μάθημα μπορεί να γίνει εντός 2 ημερών, αναλόγως τις ανάγκες και τις επιδόσεις του δύτη.